ಮುಖಪುಟ >>ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ_ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

Free text books are provided to all children studying in Govt. Aided schools from class 1 to 8th.

 1. To all children within an upper ceiling of Rs.150 per child at primary level and Rs.250 per child at upper primary level.
 2. Primers / textbooks developed for tribal languages with bridging materials to facilitate a transition strategy to the State language of instruction and English, would be eligible for class I–II within the ceiling of Rs.150 per child.
 3. Within the ceiling of Rs.150 per child per year at primary level,States can support workbooks, worksheets and other essential teaching learning materials which together constitute textual materials for the subject, class or grade.States to continue to fund free textbooks being currently provided from the State Plans. States to continue to fund free textbooks being currently provided (2007-08) from the State Plans to non-SC/ST boys studying in Government and Government-aided primary and upper primary schools. The financial implication of this charge will be restricted to
 4. cost of free textbooks to non SC/ST boys only to those States where
  these are not being provided under any existing State schemes.
 5. In case any State is partially subsidizing the cost of textbooks being supplied to children in Elementary classes, then the assistance under SSA would be restricted to that portion of the cost of the books which is being borne by the children.

(Ref: F.2-3/2005 – EE.3 dated –22nd February, 2008. This amendment takes effect from 1-4-2008)

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿಕೆ

Process of Preparation of Textbooks:


A brief insight of the whole exercise of preparation of textbooks is given here under. The textbook committee generally consists of one chairperson, 5 to 6 members, an artist and a scrutinizer. In some subjects like science two chairpersons and two scrutinizers were chosen to balance the work of physical science and biological science which are integrated into one textbook unlike two textbooks in earlier curriculum. Also more number of scrutinizers were allotted in social science to cater to the additional subjects which are introduced into the curriculum for the first time.


Steps taken to ensure integration of TLMs and textbooks, so that they do not become a burden on the child:

The text books provide ample scope for hands on activities. The activities are designed in such a way that they provide scope for hands on experience. In the course of doing activities both teachers and students have to use the TLM’s. Hence the use of TLM’s is not a burden; rather they help in understanding the concepts clearly. Text books are designed keeping in mind the recommendations of Prof.Yashpal committee. Hence ample care is taken that they do not become a burden. In Karnataka as the semester system is being followed, text books are printed semester wise and hence, students have the burden of carrying loads of text books nor the burden of summative assessment.
For classes 1 to 3, Nali-kali approach is being implemented  and the facilitation and  learning go simultaneously with the TLM’s.

Supply of Braille Books For Total Visually Challenged  children
    RTE envisages continuation of schooling for every child. Even Visually  challenged children have every right to get educated. SSA is sensitive enough to supply Braille books for continuation of schooling in the mainstream. For 2013-14, 4289 children have been identified as totally blind.

Supply of free text books under SSA

Under Sarva Shiksha Abhiyan, grants are provided to Karnataka Text book Society (KTBS) to supply free text books to all the Aided schools from classes 1 to 8th . During the academic year 2013-14, work books are supplied for classes 5th and 8th . These work books supplement and compliment the text books.

 

ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಗತಿ

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ನೇ ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು :

2 ನೇ ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ

ವರ್ಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಘಟಕವೆಚ್ಚ

ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ

1

ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು

2265971

200/-

4531.942

2

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಲಕರು

559819

200/-

1119.638

3

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರು

234177

200/-

468.354

4

ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರು

569501

200/-

1139.002

5

ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರು

8,54,705

200/-

1709.41

 

ಒಟ್ಟು

4484173

 

8968.346

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನವು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ 36.29.468 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 7258.936 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರಿಗೆ 2 ನೇ ಜೊತೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 8,54,705 ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರಿಗೆ 2 ನೇ ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ಅನುದಾನ ನೀಡದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಘಟಕವೆಚ್ಚ 200/- ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 17.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇರವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಹೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು.

 

Curriculum Renewal

Initiatives under Retention and Quality Improvement - Supply of free Text books :

Process of curriculum renewal:

Based on NCF 2005 and the State Curricular Frame work 2007, the syllabus was prepared, reviewed and placed before all the stake holders, academicians and classroom teachers for feedback. The Karnataka state syllabus was uploaded to DSERT website for suggestions from the public. DSERT had also arranged a public debate on 21st of May 2010 to create awareness and also to get feedback for the new syllabus which was attended by eminent educationists, present and former education ministers, teachers, parents, education officers, students and all other stakeholders of education. The suggestions were considered while revising the syllabus.
The textbooks are being prepared based on the revised syllabus. In the first phase the preparation of new textbooks for the classes 5 and 8 started during August 2010 and were introduced in 2012. The preparation of textbooks for classes 1,2,6 and 9  is complete which are to be introduced in the academic year 2013-14. The preparation of textbooks for classes 3,4,7 and 10 is continuing till date and will be introduced from the year 2014-15. The method adopted in bringing out new textbooks in core subjects involved preparing textbooks first in English medium and later on they are translated to other 06 media. The text books for classes 5th and 8th are further revised based on the feedback received from the teachers and the revised text books are being supplied during 2013-14.


Steps to ensure conformity of curriculum with section 29(2) of RTE Act:
a) All the newly prepared textbooks in the state are based on the core elements specified in NCF 2005. Values are integrated in all the textbooks.
b) Textbooks are prepared keeping in mind the following principles.

 • the child is constructor of knowledge
 • learning to learn
 • application of what is learnt to real life situations
 • going beyond the textbooks
 • freeing the child from rote learning

c) Learners are provided with exercises both in textbooks and workbooks. References to further reading are given in all the textbooks.
d) Physical education made as one of the curricular subjects which are examined. Textbooks in other subjects provide opportunities for learners to discuss in groups and in pairs.
e) All the books are activity centered, which is further boosted through workbooks.
f) The state language and six other languages including hindi, are the media of instruction
g) Ample opportunities are given to learners to construct their own knowledge.
h) The system CCE has been introduced and the progress cards are  prepared and supplied to schools.
i) The modules are prepared by DSERT on CCE and all the teachers are trained in implementing CCE. However as some gaps are noticed, the training on CCE is continued for the academic year 2013-14. Teachers hand books are supplied to all the schools for implementing CCE along with the training.


Media of Instruction at Government School:
Kannada, English, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi and Hindi are media of instruction in government schools for classes 1 to 10.
Textbooks are prepared in 12 languages; however there are options regarding the selection of first, second and third languages. Kannada, English, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi and Hindi are studied as I language for classes 1 to 10 and Sanskrit is also studied as I language from class 8 to 10. Kannada and English are studied as II Language from class 5 to 10. Kannada, English, Urdu, Sanskrit, Persian, Arabic, Tulu, Konkani (Kannada script and Devanagari script) are studied as III language from classes 6 to 10. Kannada, English, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi and Hindi serve as the media of instruction.
Status of English:
The Government of Karnataka decided to introduce communicative English in the year 2007 for classes I to IV in all the government primary schools of the state. English is mainly taught as the second language from classes 5th  to 10th; however other than Kannada medium schools, there is option to choose English as first language. 
Details of various activities:

 • Work books as supplementary books – At present, Nali-kali which is an activity based approach is in place for classes 1to 3 in all the Govt. schools. As this approach does not required text books, only work books are being prepared and are used in the schools.
 • From the academic year 2013-14, Karnataka State Govt. has taken a decision to extend Nali-kali to all the Urdu schools across the State. So work books are under printing and will be supplied to all the Urdu schools.

The Govt. aided schools and the Govt. schools other than Kannada and urdu media are supplied with the regular text books. To support and supplement the text books, work books are prepared for classes 5th and 8th and will be supplied along with the text books for the academic year 2013-14. These workbooks help to implement principles of learning mentioned in NCF-2005 in the classrooms. These books contain activities that challenge students thinking process. These workbooks will open child’s mind to new experiences and help fulfill his or her true potential. This helps teachers’ to follow constructivist approach in teaching as envisaged in NCF 2005. Each student will get workbook for all the subjects.  Each workbook consists of approximately 100 pages.
The preparation of work books is in progress for the classes 6th and 9th .

 • Teacher Source books –

There is a source book for teachers to supplement teachers’ existing knowledge and make teaching very effective. Today children should know the essential aspects of learning, ‘Learning to learn’ and ‘implementing what they have learnt in life’. As these aspects of learning are integrated into new textbooks, the methods of teaching these aspects are discussed in source books. In this regard, sourcebooks are prepared in all subjects and each book consists of approximately 100 pages.

 

Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru