2016-17

Sl No Tender Details Posted Date
07
ಎನ್.ಎಸ್.ಕ್ಯು.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ. 05-11-2016
06
ಎನ್.ಎಸ್.ಕ್ಯು.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-10-2016
05
ಎನ್.ಎಸ್.ಕ್ಯು.ಎಫ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 19-08-2016
04
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ.ೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ. 19-08-2016
03
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. 16-08-2016
02
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಎ.ಸಿ. ದುರಸ್ತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. 16-08-2016
01
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಂ.ಎಫ್.ಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟೇಷನ್. 25-07-2016

 

2015-16

Sl No Tender Details Posted Date
11
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಸಿ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು. 17-03-2016
10
ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 10-03-2016
09
Quotation invited for conducting Geo-Technical investigations proposed for construction of school buildings under RMSA project. 05-03-2016
08
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ . 26-02-2016
07
ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 24-02-2016
06
ಸರ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಂ.ಎಫ್.ಡಿ. ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟೇಷನ್. 20-02-2016
05
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. 11-02-2016
04
ರಾಷ್ಟ್ರೀಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. 05-01-2016
03
Tender notification to provide vehicles on Monthly rate contract basis to "Rastriya Madhyamika Shikshana Abhiyana- Karnataka. 02-11-2015
02
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-08-2015
01
04-08-2015

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ