ಮುಖಪುಟ >> ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ-ಕರ್ನಾಟಕವು ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ(ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ)ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ಧೇಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 75:25 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ 4 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ :

  1. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ)
  2. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
  3. ಕೆ.ವಿ. ಮಾದರಿಯ/ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
  4. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು/ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್